Kalkulator kredytu gotówkowego

Finanse odgrywają kluczową rolę w życiu codziennym człowieka. Pieniędzy potrzebujemy na różne cele: na wakacje, remont, budowę domu i wiele innych. Należy podkreślić, że odgrywają one znaczącą rolę w procesie zarządzania firm. Na rynku finansowym istnieje wiele banków i innych instytucji finansowych, które udzielają kredytów gotówkowych. Kredyt gotówkowy możemy zaciągnąć zarówno w placówce stacjonarnej, jak i w domowym zaciszu (przez Internet). Interesującym rozwiązaniem jest kalkulator kredytu gotówkowego, dostępny na stronach internetowych. Poniżej przedstawiamy bardzo ważne informacje oraz wyjaśnienia, związane z posługiwaniem się kalkulatorem kredytów gotówkowych. Posłużono się także przykładem przedsiębiorstwa, które chce zaciągnąć kredyt na kwotę 100 tysięcy złotych, na okres dwunastu miesięcy. Przedstawiono sześć różnych wariantów kredytu. Ukazano w ten sposób, że oferty kredytów gotówkowych są bardzo różne.

Wybierz kredyt:
Waluta wybranego kredytu:
Aktualny kurs:
  PLN
Wartość nieruchomości:
  PLN
Wartość pojazdu:
  PLN
Kwota kredytu:
  PLN
Oprocentowanie nominalne:
  %
Okres kredytowania:
  lata   miesiące
Raty:
  równe   malejące

KREDYTY GOTÓWKOWE KALKULATOR – CO TO TAKIEGO?

Kalkulator kredytowy jest świetnym narzędziem, które służy do przeprowadzenia symulacji kredytu. Ułatwia on wybór najlepszej oferty kredytowej. Dzięki niemu, możemy sobie porównać różne warianty oferty kredytowej. Zobowiązanie finansowe, jakie zaciągamy w banku lub innej instytucji finansowej musi być przemyślaną oraz świadomą decyzją. Warto, zatem skorzystać z pomocy kalkulatora gotówkowego. Możemy wielokrotnie wpisać różne kwoty kredytu, różny okres kredytowania, warianty rat itp. Pozwoli nam to najlepiej dostosować parametry finansowe kredytu do naszych możliwości finansowych.

KALKULATOR RAT KREDYTU GOTÓWKOWEGO – JAK SIĘ NIM POSŁUGIWAĆ?

W celu obliczenia wysokości raty i uzyskania pełnej oferty kredytowej, zazwyczaj należy wypełnić sześć pól, czyli:
1. Trzeba wybrać rodzaj kredytu,
2. Trzeba podać walutę kredytu,
3. Trzeba podać kwotę kredytu,
4. Trzeba podać oprocentowanie nominalne,
5. Trzeba podać okres kredytowania,
6. Wybieramy rodzaj rat.

Wyjaśnienia:
W punkcie pierwszym chodzi o rodzaj kredytu. Mamy do dyspozycji:

  • kredyty mieszkaniowe,
  • kredyty konsolidacyjne,
  • pożyczki hipoteczne,
  • kredyty samochodowe,
  • kredyty gotówkowe,
  • kredyty firmowe.

Jeśli interesuje nas kredyt gotówkowy, to właśnie taki zaznaczamy.
Następnie, w celu przeprowadzenia symulacji kredytu gotówkowego podajemy walutę zobowiązania finansowego. Zazwyczaj mamy do wyboru następujące waluty: PLN oraz EURO.
W punkcie trzecim wpisujemy kwotę kredytu, którą chcemy otrzymać.
Punkt czwarty stanowi o oprocentowaniu nominalnym. Podajemy w nim oprocentowanie roczne danego banku.
Punkt piąty stanowi o okresie kredytowania. W tym przypadku wybieramy ilość miesięcy lub ilość lat.
Szósty punkt stanowi o rodzaju rat. W tym przypadku możemy wybrać raty równe lub raty malejące. W ratach równych kapitał i odsetki pozostają cały czas na takim samym poziomie. W przypadku rat malejących, najpierw spłacamy odsetki, a później kapitał.

KALKULATOR KREDYTOWY GOTÓWKOWY – GDZIE SZUKAĆ?

Symulacje kredytów gotówkowych za pomocą kalkulatora można przeprowadzać na wiele sposobów. Jednym z nich jest wizyta w tradycyjnej placówce bankowej. Możemy także skorzystać z pomocy pracownika banku poprzez infolinię. Wygodnym jest jednak przeprowadzanie różnych symulacji kredytu w domowym zaciszu. W Internecie jest wiele stron, na których dostępny jest kredyt gotówkowy kalkulator.

KREDYT GOTÓWKOWY KALKULATOR – CZY TYLKO DLA OSÓB FIZYCZNYCH?

Zdecydowanie nie. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa i innych podmiotów gospodarczych na rynku, w warunkach dużej zmienności otoczenia, narzuca konieczność stosowania nowoczesnych metod i instrumentów zarządzania finansami. Ich wykorzystanie powinno doprowadzić do pomnażania wniesionych kapitałów. Prowadzenie każdego przedsięwzięcia w dużej mierze uzależnione jest od odpowiedniego doboru źródeł finansowania prowadzonej działalności. Starając się przezwyciężać trudności związane z funkcjonowaniem w warunkach konkurencyjnych, należy korzystać z różnych, dostępnych źródeł finansowania. Dysponowanie odpowiednimi źródłami finansowania umożliwia prowadzenie działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz zapewnia bezpieczeństwo finansowe. Ponadto, wpływa na podejmowane przez organizacje decyzje, warunkuje jej plany i zamierzenia strategiczne.
Przedmiotem finansów przedsiębiorstwa jest pozyskiwanie potrzebnego do funkcjonowania przedsiębiorstwa kapitału oraz jego efektywne lokowanie w majątku, natomiast celem finansów przedsiębiorstwa jest trwanie i rozwój oraz zwiększanie wartości przedsiębiorstwa, prowadzące do zwiększenia korzyści udziałowców. Na proces finansowania podmiotu gospodarczego składa się wiele czynników. W różnych etapach prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa pozyskują kapitały na swój dalszy rozwój. Metody uzyskania środków zależą przede wszystkim od aktualnej fazy rozwoju firmy, jej rozmiarów oraz możliwości jej wzrostu. Kapitał wykorzystywany w przedsiębiorstwie posiada różne źródła, jednym z nich jest kredyt.

RODZAJE KREDYTÓW DLA FIRM

Analizując aktualne oferty banków kredyty dla firma można podzielić na:
A) Kredyty dla nowych firm – dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą,
B) Kredyty inwestycyjne – dla przedsiębiorców pragnących rozwijać swoją firmę,
C) Kredyty obrotowe – dla przedsiębiorców pragnących pokryć najpilniejsze wydatki.

Cel kredytowania także ma znaczenie. Jak już zostało zaznaczone wcześniej, kredyty inwestycyjne dla nowych firm są droższe niż standardowe kredyty obrotowe. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że firmy o dłuższym stażu i pewnej pozycji na rynku mogą liczyć na niższe koszty kredytu. Weźmy pod uwagę firmę, która potrzebuje 100 tysięcy złotych na okres 12 miesięcy. Podkreślę, że firma działa na rynku kilka lat i osiąga dochody, ale za małe by się rozwijać. Przedsiębiorstwo, dla którego porównywano oferty działa na rynku od kilku lat, więc wariant A odpada. Firma jest na tyle rozwinięta, że kredyty z wariantu B nie są potrzebne. Potrzebujemy jednak 100 000zł na pokrycie najpilniejszych wydatków i chcemy je spłacić w ciągu 12-tu miesięcy. Kredyt udzielany jest na cele związane z finansowaniem bieżącej działalności gospodarczej: wariant C jest najkorzystniejszy. W celu wprowadzenia czytelnika w temat zaciągnięcia kredytu na firmę porównano oferty sześciu banków, które oferują różne parametry finansowe zobowiązanie finansowego. Poniżej przedstawiono charakterystykę oferty kredytowej przeprowadzanej w kalkulator gotówkowy kredytowy. Zestawiono sześć różnych symulacji.

Przykład 1.
Oprocentowanie zmienne, stawka WIBOR 3M+marża (marża ustalana indywidualnie zależy od kondycji przedsiębiorstwa).
Prowizja 0% (za udzielenie kredytu ustalana jest indywidualnie).
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 3% min. 1 000 zł.
Maksymalny okres kredytowania 10 lat.

Przykład 2.
Oprocentowanie zmienne, stawka WIBOR 1M + marża (marża ustalana indywidualnie zależy od kondycji przedsiębiorstwa).
Prowizja za udzielenie kredytu wynosi od 1,5%, min. 200 PLN.
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu w formie nieodnawialnej 1%, min. 100 PLN.
Maksymalny okres kredytowania do 24 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużenia, bez konieczności spłaty występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania zadłużenia.

Przykład 3.
Oprocentowanie zmienne, stawka WIBOR 3M + marża od 3,50 pp.
Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,5%.
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 3%.
Maksymalny okres kredytowania 6 lat.

Przykład 4.
Oprocentowanie zmienne: stawka WIBOR 1M + marża min. 5,5 pp.
Prowizja za udzielenie kredytu 4%.
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 2%.
Maksymalny okres kredytowania 5 lat.

Przykład 5.
Oprocentowanie zmienne, stawka WIBOR 1M + marża od 2,37%.
Prowizja za udzielenie kredytu 1,5%.
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 2%.
Maksymalny okres kredytowania 3 lata.

Przykład 6.
Oprocentowanie zmienne, stawka WIBOR 1M + marża od 5 pp.
Prowizja za udzielenie kredytu 2,5%.
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 3%.
Maksymalny okres kredytowania 4 lata.

KREDYT GOTÓWKOWY – ILE KOSZTUJE?

Analizując zaprezentowane powyżej oferty banków należy pamiętać, że najważniejszym czynnikiem, który decyduje o wyborze kredytu – jest wysokość całkowitych kosztów kredytu. Na koszty składa się m.in. prowizja banku i oprocentowanie nominalne (czynniki te były brane pod uwagę w analizie). Prowizja jest pobierana jednorazowo, na początku przyznawania kredytu. Prowizje banków w Polsce wahają się w zależności od oferty i rodzaju kredytu – w analizowanym przypadku od 0% do 4%. Z kolei na oprocentowanie nominalne składa się stawka WIBOR (najczęściej 1M, 3M,) oraz marża banku. WIBOR jest wypadkową popytu i podaży na pieniądz na rynku międzybankowym – a w szerszej perspektywie to stopy procentowe ustalane przez RPP mają decydujący wpływ. Marża banku jest przeważnie ustalana indywidualnie i zależy od wielu czynników takich jak: warunki kredytowania, zdolność kredytowa, rodzaj zabezpieczenia, sprawozdanie finansowe firmy czy prognozy wyników finansowych. Wymienione parametry są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na koszt kredytu.
Należy pamiętać, że nie tylko prowizja i marża decydują ile rzeczywiście zapłacimy za kredyt. Banki oferując kredyty wymagają również wykupienia ubezpieczenie czy też naliczają opłatę przygotowawczą. Na koszt kredytu wpływ ma również rodzaj zabezpieczenia i cel kredytowania. Kredyty zabezpieczone nieruchomością są tańsze niż te, które nie wymagają żadnego zabezpieczenia. Kwestie te są rozpatrywane indywidualnie przez bank, zależą od kondycji danego przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, że decyzja o zobowiązaniu finansowym w banku musi być przemyślana i świadoma. Kwotę kredytu, wysokość rat, okres kredytowania powinniśmy dostosować do naszych możliwości finansowych, aby nie wpaść w tzw. „spiralę kredytową”. Pamiętajmy, że kredyt w banku powinniśmy brać w ostateczności. Bez względu na to, czy jest on przeznaczony dla osób fizycznych czy dla przedsiębiorstwa. Świetnym rozwiązaniem jest kalkulator kredytu gotówkowego dostępny w Internecie. Dzięki niemu, w domowym zaciszu możemy przeprowadzać różne symulacje ofert kredytowych i wybrać dla nas optymalną.