Konto bankowe dla małżeństw – wady i zalety

Osoby samotne lub takie, które chcą pozostać niezależne finansowo stawiają zazwyczaj na osobiste konto bankowe, do którego dostępu nie mają żadne osoby postronne. Banki posiadają jednak w swych ofertach tzw. konta wspólne. Mogą one być prowadzone na rzecz małżonków lub innych dwojga osób, ale również na rzecz większej ilości podmiotów, jak np. rachunki bankowe stowarzyszeń, klubów, sformalizowanych grup społecznych, itp. Prowadzenie wspólnego rachunku bankowego ma swoje wady i zalety tak samo, jak wszystkie inne produkty. Dlatego wybór konta wspólnego powinien być każdorazowo uzasadniony indywidualnymi potrzebami zainteresowanych podmiotów.

Potrzeby te z kolei winny zostać zlokalizowane wokół kluczowych obszarów takich, jak:

– oszczędność;
– funkcjonalność;
– dostępność.

Gdy znamy swoje preferencje dotyczące rachunku bankowego, łatwiej nam ocenić, czy w naszym przypadku bardziej sprawdzi się rachunek osobisty, czy też wspólny.

Konto bankowe dla małżeństw – wady i zalety

Najpowszechniejszym typem kont wspólnych są konta bankowe małżeńskie, które odznaczają się następującymi walorami:

– są najczęściej tańsze niż dwa odrębne konta osobiste;
– pozwalają łatwiej utrzymać w ryzach dochody oraz wydatki rodziny;
– z rachunkiem wspólnym można bez trudu powiązać kilka kart płatniczych;
– z rachunkiem wspólnym małżonków można skorelować np. subkonto dla ich dziecka.

Każdą pojedynczą ofertę konta wspólnego należy dokładnie sprawdzić, ponieważ może się tak zdarzyć, że to, co początkowo uchodziło za zaletę, wcale nią nie jest. Konto bankowe dla dwojga może bowiem oznaczać np.:

– wyższe opłaty, pomimo jednego rachunku (np. w sytuacji, gdy pobierane są opłaty za każdą kartę płatniczą);
– łatwiejsze spowodowanie zadłużenia na koncie (gdy mąż i żona bez porozumienia jednocześnie dokonują płatności w dwóch różnych miejscach, a na koncie brak wystarczających środków na zrealizowanie obu transakcji).

Konto bankowe dla małżeństw wydaje się zatem bardzo funkcjonalne, lecz stwarza także pewne zagrożenia i sytuacje, które na co dzień mogą być co najmniej uciążliwe.

Wspólne konto bankowe ranking – internetowe konto bankowe

Każdy, kto nosi się z zamiarem założenia wspólnego rachunku bankowego, niezależnie, czy będzie to konto bankowe wspólne dla żony i męża, czy też konto bankowe dla stowarzyszenia, może posiłkować się podobnymi metodami wyszukiwania. Najprostszym, a zarazem najbardziej rzetelnym i efektywnym narzędziem służącym temu celowi jest internetowa porównywarka kont bankowych. Porównywarka sprawdza najistotniejsze aspekty związane z prowadzeniem rachunków bankowych, jak wysokość opłat za poszczególne czynności i przedstawia bieżący ranking najlepszych rachunków bankowych dla dwojga lub większej ilości podmiotów. Ranking internetowy pomaga rozstrzygać wszelkie wątpliwości klienta oraz daje elementarną wiedzę na temat poszczególnych produktów. Rzecz jasna jest to wiedza poglądowa, którą należy bezwzględnie zweryfikować w banku, co, zwłaszcza w przypadku wszelkiego rodzaju promocji, to, co wczoraj było aktualne, dziś może być już tylko wspomnieniem. Najważniejszą rolą internetowego rankingu rachunków bankowych jest danie użytkownikowi impulsu do samodzielnego myślenia oraz zdrowej dozy krytycyzmu. Wiadomo, że reklamodawcy przedstawiają każdą ofertę w ten sposób, by sprzedać swój produkt za wszelką cenę. W związku z tym wyolbrzymia się najczęściej zalety, a pomija się ewentualne wady. To dobrze znany zabieg marketingowy. Kłopoty finansowe Polaków oraz poziom zadłużenia polskiego społeczeństwa pokazują jednak dobitnie, że najczęściej w te czcze zapewnienia reklamodawców wierzymy i przyjmujemy wszystko bez mrugnięcia okiem. Rolą internetowych porównywarek jest budowanie świadomości ekonomicznej wśród konsumentów oraz edukowanie w zakresie inteligentnego rozporządzania własnymi finansami. Dzięki temu wiele osób na co dzień uczy się, iż wybór rachunku bankowego nie jest prozaiczną i mechaniczną czynnością, lecz ważną decyzją, mającą swoje konkretne konsekwencje.