Kalkulator kredytowy

Wybierz kredyt:
Waluta wybranego kredytu:
Aktualny kurs:
  PLN
Wartość nieruchomości:
  PLN
Wartość pojazdu:
  PLN
Kwota kredytu:
  PLN
Oprocentowanie nominalne:
  %
Okres kredytowania:
  lata   miesiące
Raty:
  równe   malejące

Uwaga: Kalkulator kredytowy ma charakter czysto poglądowo/informacyjny

Kalkulator kredytowy to narzędzie ułatwiające wybór odpowiedniego kredytu hipotecznego oraz jego wysokości. Wybierz interesujący Cię kredyt, wpisz kwotę kredytu i uzupełnij pozostałe pola, a przeprowadzona zostanie symulacja kredytu.

Decyzja o pożyczce w banku powinna być przemyślanym i zaplanowanym przedsięwzięciem. Zadłużenie finansowe wymaga bowiem regularnych spłat, warto więc zorganizować je w sposób jak najmniej obciążający budżet domowy.
Udostępniony dla Państwa kalkulator kredytów ułatwi rozeznanie w wysokości kolejnych rat oraz umożliwi rozplanowanie ich spłacania, adekwatne do Państwa wydolności finansowej.

Symulacja kredytu – kredyt kalkulator

Pomocnym narzędziem może okazać się kalkulator kredytowy. Symulacja kredytu, przeprowadzana przy użyciu kalkulatora ukazuje przebieg spłaty kolejnych rat, w zależności od podanych w formularzu informacji. Kalkulator kredytowy ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich rodzajów pożyczek bankowych.
Poniżej przedstawiono zestawienie różnych rodzajów kredytów, dostępnych w bankach i cieszących się największą popularnością wśród kredytobiorców. Krótkie omówienie cech charakterystycznych różnych pożyczek może okazać się przydatne podczas podejmowania ostatecznej decyzji o sposobie zadłużenia się.
Kalkulator kredytowy oddany do Państwa dyspozycji stanowi złożony program, zawierający w sobie następujące narzędzia:

  • Kredyt hipoteczny kalkulator
  • Kredyt mieszkaniowy kalkulator
  • Kredyt gotówkowy kalkulator
  • Kredyt samochodowy kalkulator
  • Kredyt konsolidacyjny kalkulator

Każdy z wymienionych kalkulatorów odnosi się do innego rodzaju pożyczki, wymaga więc podania różnych danych wstępnych celem stworzenia symulacji kredytu.

Kredyt hipoteczny kalkulator

Kredyt hipoteczny stanowi propozycję dostępną we wszystkich niemal bankach. Jest wygodnym sposobem, umożliwiającym zakup własnej nieruchomości, wiąże się jednak z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań. Przeważnie banki zabezpieczają się nie tylko obciążając hipotekę, lecz również wymagając ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia od zdarzeń losowych – w przypadku braku możliwości dalszego spłacania rat kredytu z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy, bank otrzymuje finansową rekompensatę z tytułu ubezpieczenia.
Symulacja kredytu hipotecznego możliwa jest dzięki dostępności narzędzia, jakim jest kalkulator kredytu hipotecznego. W zależności od podanych na wstępie informacji, kalkulator kredytowy hipoteczny przedstawia propozycje rat dostępne w różnych bankach, umożliwiając tym samym wybór najkorzystniejszej dla kredytobiorcy opcji.
Kalkulator kredytów hipotecznych opiera swoją symulację na danych wprowadzonych przez osobę zainteresowaną. Kredytobiorca podaje wartość szacunkową nieruchomości, przewidywany okres jej spłacania, jak również informacje dodatkowe: źródło uzyskiwania regularnych dochodów oraz ich wysokość, rodzaj umowy oraz czas zatrudnienia, a także istniejące już obciążenia i pożyczki finansowe. Na podstawie wprowadzonych informacji kalkulator kredytowy hipoteczny przeprowadza symulację oraz ukazuje możliwości pożyczek i ich warunków wstępnych.
Kalkulator kredytów hipotecznych wydaje się więc adekwatnym narzędziem, wartym zainteresowania w przypadku zaciągania pożyczki hipotecznej. Symulacja kredytu hipotecznego jest bowiem istotnym krokiem przed ostatecznym podpisaniem umowy z bankiem.

Kredyt mieszkaniowy kalkulator

Pożyczka na cele mieszkaniowe obejmuje nieco węższy zakres niż omówiony powyżej kredyt hipoteczny. Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami pożyczki jest subtelna, dlatego pojęcia te zazwyczaj używane są zamiennie. W specjalistycznej nomenklaturze bankowej kredyt mieszkaniowy nie jest jednak tożsamy z kredytem hipotecznym, warto o tym pamiętać przystępując do analizy swoich możliwości finansowych odnoszących się do wzięcia kredytu.
Kredyt mieszkaniowy odnosi się do uzyskania środków finansowych na zakup nieruchomości w celach mieszkalnych – domu, mieszkania, działki budowlanej. Wspomniany powyżej kredyt hipoteczny umożliwia z kolei obciążenie hipoteki nie tylko budynku mieszkalnego, ale również firmowego, przez co często wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa potrzebujące lokalu.
Kalkulator kredytu mieszkaniowego uwzględnia wartość nieruchomości, wiek kredytobiorcy, kwotę oraz czas trwania kredytu. Na tej podstawie daje możliwość porównania różnych ofert bankowych oraz orientacyjne zapoznanie się z szacowanymi wysokościami kolejnych rat.

Kredyt gotówkowy kalkulator

Gotówkowa pożyczka finansowa przyznawana jest na dowolny cel, w oparciu o zdolność kredytową osoby ubiegającej się o pożyczkę. Owa zdolność obliczona zostaje w oparciu o sytuację finansową kredytobiorcy, wysokość i regularność zarobków, sytuację rodzinną oraz inne stałe zobowiązania pieniężne. Pożyczka gotówkowa dotyczy zazwyczaj krótkiego okresu czasu i stanowi jedną z najdroższych propozycji dostępnych w bankach.
Kalkulator kredytowy gotówkowy to narzędzie, dzięki któremu kredytobiorca może zaplanować spłatę kolejnych rat kredytu oraz ocenić swoje możliwości finansowe odnoszące się do regularnego spłacania zadłużenia.
Kalkulator kredytu gotówkowego uwzględnia kwotę pożyczki, okres spłacania rat oraz wysokość oprocentowania w danych banku – daje to szansę na odnalezienie propozycji, która będzie najbardziej odpowiednia do możliwości finansowych osoby ubiegającej się o pożyczkę. Warto mieć na uwadze dostępność narzędzia, jakim jest kalkulator kredytowy gotówkowy, który ułatwia podjęcie decyzji o pożyczce.

Kredyt samochodowy kalkulator

Kalkulator kredytu samochodowego odnosi się do pożyczki, którą bank udziela kredytobiorcy na zakup pojazdu. Najczęściej osoby ubiegające się o kredyt planują zakup samochodu. Obciążenie finansowe może dotyczyć zarówno nowego, jak i używanego auta, a zabezpieczeniem dla banku jest cesja zapisana w dowodzie rejestracyjnym.
Chcąc przeprowadzić wstępne oszacowanie kosztów pożyczki na cel, jakim jest samochód należy w formularzu uzupełnić niezbędne dane: rok produkcji pojazdu, jego wartość oraz stan w momencie zakupu, jak również kwotę, walutę i okres trwania kredytu.
Kalkulator rat kredytu przeznaczonego na zakup samochodu ułatwia podjęcie decyzji o zakupie auta, daje również szansę na porównanie ofert dostępnych w różnych bankach. Niejednokrotnie zdarza się, że propozycje banków znacząco różnią się od siebie, warto więc przeanalizować dostępne opcje, w celu wyboru najkorzystniejszej.

Kredyt konsolidacyjny kalkulator

Konsolidacja pożyczki oznacza połączenie kilku zaciągniętych kredytów w jeden. Równocześnie podczas konsolidacji następuje ujednolicenie oprocentowania oraz pozostałych warunków kredytowania. Zazwyczaj konsolidacja wiąże się z wydłużeniem czasu spłaty, a jej powodem jest zmniejszenie kosztów obsługi.
Kalkulator kredytowy odnoszący się do pożyczki skonsolidowanej umożliwia nie tylko symulację spłaty kolejnych rat, lecz również daje okazję do oszacowania oszczędności, jakie wynikną z decyzji o konsolidacji.
Kalkulator pożyczki skonsolidowanej wymaga podania w formularzu wszystkich zaciągniętych kredytów, ich kwot oraz miesięcznych rat i oprocentowania. Specjalnie zaprogramowane narzędzie internetowe na podstawie wprowadzonych informacji symuluje możliwość dokonania konsolidacji oraz prezentuje kwotę ostateczną, po połączeniu kredytów, wraz z okresem spłaty i wysokością comiesięcznych rat.

Kredyt kalkulator – oblicz ratę kredytu

Kalkulator rat kredytu dokonuje szacunkowej symulacji kosztów związanych z zaciągnięciem pożyczki. Uwzględnia także możliwość spłacania rat malejących, które coraz częściej pojawiają się w ofertach banków. Opcja taka oznacza, że po ustalonym z bankiem okresie czasu, kolejne raty pożyczki stopniowo się zmniejszają – maleją, dzięki czemu stanowią coraz mniejsze obciążenie dla budżetu kredytobiorcy. Zarówno banki, jak i osoby zaciągające pożyczki preferują podobne rozwiązanie, gdyż dla obu stron tworzy ono korzystną alternatywę.

Kalkulator rat stanowi robocze narzędzie, z którego warto skorzystać decydując się na podjęcie negocjacji z bankiem. Wstępne oszacowanie kosztów, dokonane przez kalkulator kredytów umożliwia ogólną orientację w ofertach różnych banków, pozwalając stać się profesjonalną stroną podczas bezpośrednich negocjacji z pracownikiem banku. Wiedza uzyskana wstępnie na podstawie prognoz i symulacji możliwych dzięki kalkulatorowi kredytowemu daje szansę do korzystnego odbycia pertraktacji, dotyczących zasad zawartych w umowie kredytowej.

Kalkulator rat kredytu jest więc swego rodzaju zabezpieczeniem przed podjęciem błędnej decyzji, zbyt obciążającej budżet finansowy kredytobiorcy. Wstępnie uzyskane informacje, które podaje kalkulator pożyczki pomagają podjąć ostateczną decyzję o zaciąganiu kredytu.

Wszystkie wymienione narzędzia symulacyjne, czyli kalkulator kredytu hipotecznego, kalkulator kredytu gotówkowego oraz kalkulator kredytu samochodowego stanowią adekwatną propozycję dla osób planujących pożyczkę finansową w banku.

Biorąc pod uwagę ogólnodostępne narzędzie internetowe, jakim jest kalkulator kredyt hipoteczny, mieszkaniowy, samochodowy czy gotówkowy przestają stanowić niezrozumiałe i odległe aspekty. Każda zainteresowana osoba może przeprowadzić wstępną prognozę przebiegu planowanej pożyczki, uwzględniając różne warianty oraz wybierając najkorzystniejszy z nich.

Kalkulator kredytu ukazuje bowiem comiesięczne obciążenie finansowe, z jakim musi liczyć się osoba decydująca się na podjęcie pożyczki z banku. Skorzystanie z podobnego narzędzia ogranicza ryzyko braku płynności finansowej oraz nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z niemożliwości spłacania rat kredytu.