Konto bankowe dla małżeństw – wady i zalety

Osoby samotne lub takie, które chcą pozostać niezależne finansowo stawiają zazwyczaj na osobiste konto bankowe, do którego dostępu nie mają żadne osoby postronne. Banki posiadają jednak w swych ofertach tzw. konta wspólne. Mogą one być prowadzone na rzecz małżonków lub innych dwojga osób, ale również na rzecz większej ilości podmiotów, jak np. rachunki bankowe stowarzyszeń, […]

Continue Reading